Kaszpir

w sześciu smakach

Kolej

Żółta naklejka

Celem projektu #ŻółtaNaklejkaPLK jest oznakowanie 14 000 przejazdów kolejowo-drogowych, zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., specjalnymi odblaskowymi naklejkami. Na każdej z nich umieszczony został indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu składający się z 9 cyfr, z których pierwsze 3 stanowią nr linii kolejowej, a pozostałe 6 – kilometraż linii kolejowej. Przedstawione w ten sposób informacje pozwolą na precyzyjną identyfikację lokalizacji przejazdu/przejścia. Na naklejkach umieszczono również numery telefonów do dyspozytora zakładowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i nr tel. alarmowego 112.